Prohlášení o soukromí


Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko a  mimo rodinu webů Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko.

Použítí osobních informací

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko a jeho částí. Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko za účelem zjištění jaké služby Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Kobza.eu - Jarda Kobza homepage - Sailing yachting Croatia Chorvatsko se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na kobzaj@keytech.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.